Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy- Organizacja Pożytku Publicznego

 

Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy zostało utworzone w 2004 roku. Po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 16 sierpnia 2004 roku rozpoczęło swoją działalność.

JDP jest Stowarzyszeniem powstałym na prawie polskim. Zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 16 sierpnia 2004 r. Jest dziełem Baliwatu Brandenburskiego Zakonu Joannitów i jest Organizacją Pożytku Publicznego

 

Działalność w Słupsku:

-Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego

-Zabezpieczenia Medyczne Imprez

-Kursy Pierwszej Pomocy

-Transporty Sanitarne, Medyczne

-Pokazy Ratownictwa Medycznego

-Zajęcia i prelekcje dla dzieci i młodzieży


Projekty:

-Grupa Ratownictwa Medycznego

-Szkolna Służba Medyczna

-Mały Ratownik w Przedszkolu

 

Grupa Ratownictwa Medycznego- Joannici

 

Grupa Ratownicza powstała w roku 1998 w Słupsku. Została stworzona w celu wspierania, propagowania ratownictwa i pierwszej pomocy. Była to Pierwsza tego typu jednostka Joannitów w Polsce. Zalążek grupy składał się z 10 hobbystów, pragnących bezinteresownie nieść pomoc ofiarą wypadków i katastrof.

 

Na co dzień GRM zajmuje się głównie prowadzeniem szkoleń z zakresu Pierwszej Pomocy oraz organizowaniem Zabezpieczeń Medycznych.

 

Głównym celem istnienia jednostki jest propagowanie idei udzielania Pierwszej Pomocy jak i Ratownictwa Medycznego. Przez kilkanaście lat istnienia spod skrzydeł jednostki wypłynęło kilkudziesięciu Ratowników Medycznych, Pielęgniarek, Lekarzy, Strażaków, Policjantów, Pracowników Socjalnych, Pedagogów,

W roku 2007 GRM została włączona do Stowarzyszenia Joannitów w Polsce.

Nasi Ratownicy cenieni są za profesjonalizm i zaangażowanie w każde przedsięwzięcie. Przez lata rozwoju jednostki pozyskiwała ona coraz to nowszy i bardziej wyspecjalizowany sprzęt ratowniczy, logistyczny, socjalny.

Współpracujemy z szeregiem instytucji zajmującymi się niesieniem pomocy, np. Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Pożarna, MOPR, CZK oraz wieloma instytucjami mającymi charakter Społeczny.

 

W roku 2012 Staliśmy się Jednostką Współpracującą z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz zostaliśmy włączeni do Jednostki prowadzącej Działalność Leczniczą- Medyczne Centrum Joannitów.

Dysponujemy własnym Ambulansem, pojazdem specjalnym do przewozu ratowników, sprzętem ratowniczym, szkoleniowym.

Mamy do dyspozycji 50m salę szkoleniową z dodatkowym 30metrowym zapleczem, w postaci magazynu medycznego i technicznego.

 

Siedziba Grupy mieści się przy ulicy  Armii Krajowej 17 w Słupsku